kask collectief / 'open tools'


projectweek 16-20 maart 2015

PROJECTWEEK

kask collectief / 'open tools' 16.03.2015-20.03.2015

Tijdens de projectweek van 16 tot 20 maart werken 9 ateliers samen rond 'open tools'. Ze focussen daarbij elk op hun eigen tools, maar dragen bij tot een gezamenlijk project waarbij het thema vanuit zeer verschillende hoeken wordt belicht. Het gaat daarbij niet alleen om fysiek gereedschap, maar ook bv. om software of systemen.
Openheid wordt centraal gesteld. In dit post-industriële tijdperk zijn veel tools vrij beschikbaar en toegankelijk, maar zijn ze ook open? We leven bovendien in een sterk gesystematiseerde wereld. Heel wat praktijken en gebruiken zijn in systemen gegoten. Ook die organisatievormen moeten we als tools beschouwen. Kunnen we deze en andere tools naar onze hand zetten?

Doel is over de grenzen van de verschillende afstudeerrichtingen heen samen te werken en nieuwe verbindingen te leggen, maar ook tools te bedenken die een kunstenhogeschool als collectief kunnen versterken (zie verder). In een tijdperk waarin heel wat tools voor iedereen toegankelijk zijn en iedereen potentieel maker is, willen we nagaan wat open tools zijn of kunnen betekenen. We gaan in op de vraag naar hoe onze relatie met de werktuigen die we gebruiken ook op een impliciete manier mee het product of productieproces bepaalt. Op welke manier weten tools hun logica op te dringen in een maakproces? En wat betekent kunstenaarschap of vakmanschap in deze context. Tools zijn immers nooit neutraal.

"We shape our tools, and then our tools shape us."
— Marshall McLuhan

Negen ateliers zetten projecten op. Er zijn zowel theoretische als praktische benaderingen voorzien. En er wordt gewerkt rond zowel oude als nieuwe tools, waarbij we kijken naar de specifieke methodes die ze met zich meebrengen. Hoe verhouden kunstenaars en ontwerpers zich tot industriele of ambachtelijke tools? Wat impliceert het kiezen van deze of gene tool? Welke andere skills vereisen bepaalde nieuwe tools, en wat betekenen deze werkelijk voor een artistiek proces? Tot slot stellen we ons ook de vraag of en hoe de school zelf als tool beschouwd kan worden.

Voor het uitgangspunt van deze projectweek lieten we ons inspireren door inzichten en praktijken uit het veld van de open source software beweging. Die tools dienen als conceptueel uitgangspunt, waarbij we bv. nagaan hoe de door hen veronderstelde nieuwe geletterdheid (new media literacy) relevant kan zijn voor de bredere praktijk van kunst en vormgeving.

Foto: spread uit de publicatie 'What, exactly, is making?' (vakgroep Design en Vormgeving)

Collectieve tools

Voor kask collectief/'open tools' kijken we naar verschillende soorten tools: ten eerste zijn er de instrumenten die we gebruiken voor concrete productie, maw de werktuigen, toestellen, software, etc die we inzetten bij het maken en ontwerpen. Daarnaast kijken we naar de tools die we gebruiken om met kennis en informatie om te gaan: tools voor kennisdeling en kenniscreatie (informatietechnologie gaande van het krijtbord, de post-it, een schetsboek tot de sociale media). Elk atelier heeft hiervoor andere tools, en gaat er vaak ook op een zeer eigen manier mee om.

Los van de werktuigen die we hanteren voor productie en kennisdeling binnen de ateliers zelf kunnen we ons ook afvragen welke tools gebruikt kunnen worden om een kunstenschool als collectief te versterken. Doel van de projectweek zal dus ook zijn om een aantal nieuwe tools te ontwikkelen waarmee we inzetten op de dynamiek van een kunstenschool als gemeenschap, en die bv. dialoog of polemiek kunnen stimuleren. Voorbeelden daarvan zijn een 'open radio', een periodieke publicatie (krant, tijdschrift), een experimenteel intern sociaal mediaplatform,...

Kopiëren in een Victoriaanse tekenklas. Vaughan, J, Nelson's New Drawing Class.

Deelnemen

Dit project wordt georganiseerd voor studenten uit 2e en 3e bachelor en master. Studenten schrijven zich in voor één atelier. Op woensdag kan er eventueel gewisseld worden van project.

De betrokken ateliers geven elk introducties in een aantal van hun eigen specifieke tools. Ze belichten daarbij op hun eigen manier ook inhoudelijke aspecten van de thematiek 'open tools' en dragen in de mate van het mogelijke bij tot het concreet voorstellen en ontwikkelen van 'collectieve tools'. Ook eigen projectvoorstellen van studenten zijn welkom.

Meer informatie over inschrijven, eigen voorstellen en een praktisch overzicht van het verloop van de week vind je hier.

Extern publiek

Ook bezoekers zijn welkom. Op donderdag 19 maart om 17u (dus niet 20u zoals eerder aangekondigd) is er een 'Open KASKlezing' in het kader van deze projectweek. De deelnemers komen er samen voor een debat rond 'de school als open tool' in de Cirque, Bijloke. Op vrijdagmiddag 20 maart worden de projecten gebundeld in een toonmoment en een een publicatie. Kunsttoren, Offerlaan 5 vanaf 15u30.overzicht projecten:Publicatie en free/libre open source software

Atelier Grafisch Ontwerp


Patterns: handleidingen en instructies

Atelier Textielontwerp


T-shirt als platform

Atelier Mode


Gereedschap in brons

Atelier Instrumentenbouw


#hackop / hacktivisme

Atelier Autonome Vormgeving


DIY bookscanner als experimentele publicatietool

Atelier Design en Meubel (Houtalelier) ism Mediakunst


Tools, (artistieke) arbeid, productie en de productie van subjectiviteit

Atelier Grafiek


Zool + leest + upper

Schoenenatelier Mode


Tekst en code of algoliteratuur

Atelier Mediakunst


FM Radio

Atelier Grafisch Ontwerp (Nieuwe Media)


Offline netwerken

Atelier Mediakunst + Grafisch Ontwerp (Nieuwe Media)


Een school als 'open tool'

Open KASKlezing / publiek debat