kask collectief / 'open tools'


projectweek 16-20 maart 2015

PROJECTEN

projectweek: kask collectief / 'open tools' 16.03.2015-20.03.2015


Publicatie en Free, Libre en Open Source software

Atelier Grafisch Ontwerp

In samenwerking met het collectief O.S.P. duikt het atelier Grafische Vormgeving in de Free, Libre en Open Source software (F/LOSS). In de grafische context wordt vaak voorbijgegaan aan het feit dat er ook andere tools bestaan dan Adobe software. In een workshop geïnspireerd door O.S.P.'s Print Party format en het Relearn Summerschool project wordt op een hands-on manier ingegaan op de concrete problematiek, uitdagingen en kansen van het ontwerpen met open source software tools. De focus komt daarbij zowel op de vorm, de inhoud als de methode te liggen.

Door het gebruik van open source software zien we dat er niet alleen nieuwe mogelijkheden ontstaan, maar ook dat er een totaal ander werkproces tot stand komt. Dit vraagt om andere skills en een andere positie van de ontwerper, vaak in een context van co-creatie en participatief ontwerp.

Wat betekent dit voor de ontwerppraktijk? En welke andere tools voor kennisdeling kunnen dit werkproces ondersteunen? Doel is het maken van een (aantal) periodieke publicaties. Er wordt in verschillende groepen gewerkt, die ofwel een eigen publicatie maken, of samenwerken aan een collectieve publicatie.


Patterns: handleidingen en instructies

Atelier Textielontwerp

Het atelier Textielontwerp vertrekt vanuit de constructie van textiel, maar gaat in op de problematiek van instructies en handleidingen. Op welke manieren kunnen instructies, zowel visueel als verbaal, als instrument fungeren in het (opnieuw) maken van textielstructuren.

Patterns (of patronen) voor textiel maken gebruik van zeer elementaire stappen van repetitie en variatie. Hoe kunnen elementaire handelingen in instructies gevat worden zodat ze gekopieerd kunnen worden? Naast het experimenteren met het uitschrijven van deze 'broncodes', wordt ook gekeken naar mogelijkheden tot beschermen en/of vrijgeven van dergelijke ontwerpen met Creative Commons licenties en Copyleft.


T-shirt als platform

Atelier Mode

Het atelier mode reflecteert over de tools gebruikt in en de processen van de productieketen van modeproducten. Hoewel iedereen elke dag met mode en kledij in aanraking komt, staat de industriele productieketen van een modeproduct vaak (letterlijk) mijlenver verwijderd van de uiteindelijke drager. De uitdaging is om die opnieuw dichterbij te brengen, en we nemen hiervoor een iconisch ontwerp als uitgangspunt: het T-shirt.

In combinatie met de andere workshops zal het T-shirt ook als communicatietool en publicatieplatform bekeken worden. De bedoeling is om met een zo minimaal aantal tools T-shirts te maken en zo de productie, creatie en ontwerper letterlijk te hergroeperen.


Gereedschap in brons

Atelier Instrumentenbouw

In het atelier Instrumentenbouw gaat traditioneel heel wat aandacht naar het bouwen van eigen tools. In deze workshop wordt aan de hand van de zeer oude techniek van het bronsgieten gekeken welk hedendaags inzetbaar gereedschap kan worden gemaakt.

Tijdens het vervaardigen van deze tools wordt niet alleen aandacht besteed aan het praktische maar ook aan het esthetische. Bij het bedenken van het gereedschap kunnen bv. verbindingen ontstaan met textielontwerp, mode of meubelontwerp. Er wordt ook nagegaan of het mogelijk is de techniek te combineren met de 3D printen.


Hacktivisme / #hackop

Atelier Autonome Vormgeving

Het zich toeëigenen van tools, of net het verwerpen ervan, is vaak een activistisch of politiek statement. De workshop die autonome vormgeving aanbiedt, exploreert en expliciteert dit emancipatorisch en activistisch potentieel van tools.

In een hackaton georganiseerd ism Vooruit en Labofii - Laboratory for Insurrectionary Imagination - gaan de deelnemers aan de slag met tools voor co-creatie en self-management. Er wordt gebouwd aan Climate Games, een 'mass participation transmedia action framework'.


DIY bookscanner als experimentele publicatietool

Atelier Design en Meubel (Houtalelier) ism Mediakunst en Grafisch Ontwerp

In deze samenwerking tussen het houtatelier, het atelier mediakunst en het atelier grafische vormgeving worden introducties gegeven op het vlak van houtbewerking, open hardware en open software met het concrete doel voor ogen van het bouwen van een 'bookscanner'.

Deze bookscanner kan ingezet worden als experimentele publicatietool waarbij boeken niet alleen gedigitaliseerd kunnen worden, maar ook collecties kunnen aangelegd worden of publicaties worden geremixed.


Tools, (artistieke) arbeid, productie en de productie van subjectiviteit

Atelier Grafiek

In het atelier grafiek wordt de notie 'tool' onderzocht in relatie tot het statuut van de productie en de arbeid in het laatkapitalisme. Vanuit het inzicht dat in het laatkapitalisme productie vooral steunt op de productie van subjectiviteit (Lazzarato, 2014) wordt het kritische potentieel besloten in de specificiteiten van de artistieke arbeid belicht. Mark Fishers tekst 'Capitalist Realism: is there no alternative?' (2009) wordt hiertoe als leidraad gebruikt.

Bedoeling is dat er gezamenlijk op zoek wordt gegaan naar mogelijke condities die de artistieke praktijk kunnen worden opgelegd teneinde dit potentieel daadwerkelijk aan te boren. Hoe het (werk)tuig hierin constitutief is, maar ook problematisch, zal zowel theoretisch als praktisch worden afgezocht op basis van de individuele artistieke praktijk van de deelnemende studenten. Dit proces is gericht op het ontwikkelen van een set regels die de condities voor een kritische artistieke praktijk uitzetten waarbij de regels dan ook effectief worden gehanteerd bij de productie van teksten en beeldend werk.


Zool + leest + upper

Schoenenatelier Mode

In de grootschalige en onpersoonlijke kledingindustrie worden vaak zeer complexe productietechnieken gebruikt. Die industrie kan zelf, op zich, ook als apparaat beschouwd worden.

In deze workshop wordt de schoen teruggebracht tot de meest eenvoudige en functionele onderdelen: zool, leest en upper. Er wordt gezocht naar nieuwe verbindingstechnieken en ontwerpen die ervoor zorgen dat toxische producten of hoog-gespecialiseerde tools uitgeschakeld kunnen worden. Zo wordt de schoen als ontwerp een object dat door de drager zelf kan worden aangepast, gerepareerd, gecustomised etc zonder de nood van een gespecialiseerd atelier.


Tekst en code of algoliteratuur

Atelier Mediakunst

Het is vaak op het meest elementaire niveau dat we voorbij het determinerende of bepalende karakter van ons gereedschap kijken. De formele logica van het schrijven, van links naar rechts, van boven naar onder, op basis van een alfabet betekent meer dan we vermoeden.

Hoe kunnen algoritmes en code de literaire praktijk transformeren? In een eerste benadering kan de computer ingezet worden in het schrijven en herschrijven van teksten aan de hand van regels en algoritmes (met parameters als toeval, kans, twijfel, …). Historisch zijn Tristan Tzara, Oulipo, Perec, Burroughs sprekende namen. In tweede instantie kan teksten ook geanalyseerd en gecategoriseerd worden door algoritmes op factoren als stijl en emotionaliteit.


FM Radio

Atelier Grafisch Ontwerp (Nieuwe Media)

Aan de hand van introducties tot open hard- en software wordt een experiment opgezet rond 'open radio'. Met gebruik van de eenvoudige en zeer toegankelijke Raspberry Pi wordt geexperimenteerd met het format 'radio'. Rpi FM radio transmitter: http://razzpisampler.oreilly.com/ch01.html.

De workshop gaat niet alleen in op het bouwen van het zendapparaat, maar staat ook open voor studenten die mee willen nadenken rond de invulling van een open radio op de campus. Hiervoor wordt ook een korte introductie voorzien voor het omgaan met geluid.


Offline netwerken

Atelier Mediakunst + Grafisch Ontwerp (Nieuwe Media)

Binnen een kleine projectgroep wordt ingegaan op het inzetten van lokale netwerken voor file sharing en communicatie of als sociaal media platform. Op welke manier kunnen we op de campus (lokaal) een file sharing systeem opzetten? En kunnen we een eenvoudig alternatief bedenken voor de sociale media zoals Facebook of Instagram voor intern gebruik? Zowel analoge als digitale benaderingen kunnen aan bod komen. Mogelijke digitale projecten zijn http://piratebox.cc/ of http://subnod.es/

Dit project bouwt voor een deel verder op de Othernet en NETworkshop die vorig jaar in samenwerking Julian Oliver en Danja Vasiljev bij iMal werd georganiseerd, maar staat zeker ook open voor nieuwe deelnemers.


Een school als 'open tool'

Open KASKlezing / publiek debat

Op donderdag 19 maart is er een 'Open KASKlezing' helemaal in het kader van deze projectweek. De deelnemende studenten, docenten, gastsprekers én extern publiek komen er samen voor een debat rond de rol van een kunstenhogeschool - als open tool - in onze huidige samenleving. Het debat wordt voorafgegaan door een presentatie van Pierre Huyghebaert, lid van het collectief O.S.P. en docent aan La Cambre.

Studenten die deze sessie mee willen voorbereiden, zowel als format als op inhoudelijk vlak, worden uitgenodigd zich aan te melden bij Sofie Van Damme.