Tekst en code of algoliteratuur

Atelier Mediakunst

projectweek kask collectief/'open tools' 16.03-20.03.2015

Het is vaak op het meest elementaire niveau dat we voorbij het determinerende of bepalende karakter van ons gereedschap kijken. De formele logica van het schrijven, van links naar rechts, van boven naar onder, op basis van een alfabet betekent meer dan we vermoeden.

Hoe kunnen algoritmes en code de literaire praktijk transformeren? In een eerste benadering kan de computer ingezet worden in het schrijven en herschrijven van teksten aan de hand van regels en algoritmes (met parameters als toeval, kans, twijfel, …). Historisch zijn Tristan Tzara, Oulipo, Perec, Burroughs sprekende namen. In tweede instantie kan teksten ook geanalyseerd en gecategoriseerd worden door algoritmes op factoren als stijl en emotionaliteit.

Referenties


Inschrijven


Vul zelf aan

Deze pagina zal worden aangevuld in de aanloop naar en tijdens de projectweek. Wie nu al informatie wil toevoegen kan dit hier:

http://piratepad.be/p/algolit

Alle ideeën, commentaar of bijkomende referenties zijn welkom.


Beeld uit de Algo-lit presentatie op het Désert Numérique festival (juli 2014), beeld van Marie Lechner.