Een school als 'open tool'

Open KASKlezing / publiek debat

projectweek kask collectief/'open tools' 16.03-20.03.2015

Op donderdag 19 maart is er een 'Open KASKlezing' helemaal in het kader van deze projectweek. De deelnemende studenten, docenten, gastsprekers én extern publiek komen er samen voor een debat rond de rol van een kunstenhogeschool - als open tool - in onze huidige samenleving. Het debat wordt voorbereid in samenwerking met de studenten en zal vertrekken vanuit een uitdagende stelling die de verbeelding rond het kunstenonderwijs en de onderwijsorganisatie moet aanwakkeren.

Studenten die deze sessie mee willen voorbereiden, zowel als format als op inhoudelijk vlak, worden uitgenodigd zich aan te melden bij Sofie Van Damme.


Meer info


Vul zelf aan

Deze pagina zal worden aangevuld in de aanloop naar en tijdens de projectweek. Wie nu al informatie wil toevoegen kan dit hier:

http://piratepad.be/p/openkasklezing

Alle ideeën, commentaar of bijkomende referenties zijn welkom.