Tools, (artistieke) arbeid, productie en de productie van subjectiviteit

Atelier grafiek

projectweek kask collectief/'open tools' 16.03-20.03.2015

In het atelier grafiek wordt de notie 'tool' onderzocht in relatie tot het statuut van de productie en de arbeid in het laatkapitalisme. Vanuit het inzicht dat in het laatkapitalisme productie vooral steunt op de productie van subjectiviteit (Lazzarato, 2014) wordt het kritische potentieel besloten in de specificiteiten van de artistieke arbeid belicht. Mark Fishers tekst 'Capitalist Realism: is there no alternative?' (2009) wordt hiertoe als leidraad gebruikt.

Bedoeling is dat er gezamenlijk op zoek wordt gegaan naar mogelijke condities die de artistieke praktijk kunnen worden opgelegd teneinde dit potentieel daadwerkelijk aan te boren. Hoe het (werk)tuig hierin constitutief is, maar ook problematisch, zal zowel theoretisch als praktisch worden afgezocht op basis van de individuele artistieke praktijk van de deelnemende studenten. Dit proces is gericht op het ontwikkelen van een set regels die de condities voor een kritische artistieke praktijk uitzetten waarbij de regels dan ook effectief worden gehanteerd bij de productie van teksten en beeldend werk.

Referenties


Inschrijven


Vul zelf aan

Deze pagina zal worden aangevuld in de aanloop naar en tijdens de projectweek. Wie nu al informatie wil toevoegen kan dit hier:

http://piratepad.be/p/productiesubjectiviteit

Alle ideeën, commentaar of bijkomende referenties zijn welkom.